Kiedy może pomóc psycholog młodzieżowy

Wśród psychologów nie brakuje tych, którzy specjalizują się w pracy z osobami dorastającymi. Bez wątpienia psycholog młodzieżowy nie ma łatwej pracy. Adolescenci to naprawdę ciężka grupa, która potrafi solidnie wymęczyć. Z jakimi problemami można zgłosić się do psychologa młodzieżowego?

Kiedy można liczyć na jego wsparcie i pomoc?

Psycholog młodzieżowy to osoba, do którego młody człowiek może zgłosić się w przypadku trudności emocjonalnych wynikających na przykład z rozwodu rodziców czy alkoholizmu ojca bądź matki. Specjalista ten pracuje również z osobami będącymi sprawcami przemocy rówieśniczej, co obecnie zdarza się bardzo często. Do psychologa młodzieżowego mogą zgłosić się również ci, którzy nie są sprawcą, a ofiarą takich zachowań ze strony rówieśników.

Wśród obszarów działania psychologa młodzieżowego znajdują się również zaburzenia odżywiania, zarówno anoreksja, jak i bulimia. W tym przypadku na ogół niezbędna jest jednak praca zespołowa, a młoda osoba dotknięta jedną z tych przypadłości powinna być również pod opieką lekarza oraz psychiatry.